VW and German Car Bulbs

VW BUG SEDAN LIGHT BULB CHART

 STD BEETLE SEDAN / Convertible SUPER BEETLE SEDAN / Convertible
 56-66 with 6 volt system196768-6970-7273-7771-7273-75
HEADLIGHT6006 or H4 if 12volt6014 or H46014 or H46014 or H46014 or H46014 or H46014 or H4
PARKINGN177181N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FRONT SIDE MARKERN/AN/AN/AN177202N177202N177202N177202
FRONT TURN SIGNAL N177101N177102N177382N177382N177382N177382N177382
REAR TURN SIGNALN177381N177102N177102N177102N177102N177102N177102
BRAKE (TAIL)N177381N177382N177382N177382N177102N177102N177102
BACKUPN/AN177182N177182N177182N177182N177182N177182
LICENSEN177181N177182N177182N177182N177182N177182N177182
INTERIOR SEDANN177231N177232N177232N177232N177232N177232N177232
INTERIOR CVTN177231N177232N177252N177252N177252N177252N177252
INSTRUMENT / WARNINGN177221N177222N177222N177222N177222N177222N177222
     
6 volt,  5W bulb
     
VW and VDO gauge bulb holder
     
12volt,  5 watt interior bulb
     
12volt, 10 watt interior bulb
     
12 volt 27 watt single filament bulb